vrijdag 30 december 2016

KLACHTENREGELINGIedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg.
De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.

Jij bent/wordt cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Op deze webpagina informeren we jou over onze werkwijze en wat wij voor jou kunnen betekenen.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht.
De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen.
De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt.
Hierbij kun je gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachten functionaris.
Maar wanneer die niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen.
Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.

De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vind je hieronder.
Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk 'op maat' worden aangepast aan de specifieke situatie.

Wil je een klacht indienen over De Witte Waterlelie - Praktijk voor Bewust Zijn, neem dan de volgende stappen:

 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder, Angelique Moorman.
 • Kom je er samen niet uit? Dan kan zowel jij, als cliënt, als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
 • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Vermeld duidelijk de naam en het ID van je zorgaanbieder:
De Witte Waterlelie - Praktijk voor Bewust Zijn
Angelique Moorman
ID 2921


Spelregels bij onvrede of een klacht

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel meer openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren.
Jouw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld.
Hieronder vind je de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.


 1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent jouw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kun je deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
 2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
 4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
 5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
 6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
 7. Ben je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
 8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.

Klachtenportaal Zorg waarborgt te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en zorgverleners.
Angelique Moorman
Koningstraat 11
6641 KS Beuningen

K.v.K. 55892671
dewittewaterlelie@gmail.com

Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

K.v.K. 37142636
info@klachtenportaalzorg.nl