woensdag 3 mei 2017

SpagyriekAchillea millefolium - Duizendblad
Foto: Angelique Moorman, Beuningen NL


Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Al eeuwenlang worden planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten in allerlei culturen gebruikt. In de Spagyriek wordt deze kennis toegepast in essences en complexen die de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie, bloesemtherapie en mineralentherapie (zoals celzouten) in zich verenigen.

In de Spagyriek worden ziekten beschouwd als processen die plaatsvinden in het kader van onze persoonlijke evolutie (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en bewustwording. Bij deze processen zijn dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken. Ziekten kunnen worden beschouwd als een verstoring in onze balans, die ons wezen en ons bewustzijn ertoe aanzet om een nieuw evenwicht op een hoger niveau te vinden. Op dat hogere niveau heeft de mens een groei in bewustzijn doorgemaakt en is hij fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel beter aangepast aan zijn omgeving. Bovendien heeft de mens op dat hogere niveau meer besef van zijn levensdoel en zijn er kwaliteiten en bronnen beschikbaar gekomen waarmee hij zich aan die levensopdracht kan wijden.

De behandeling/begeleiding met Spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens doordringen tot in de kern van het probleem. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van de oorzaak van de klacht. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte, zodat helderheid kan ontstaan en heling mogelijk is. Zodoende kan de mens een staat van harmonie in lichaam, geest en ziel hervinden.

Spagyriek wordt bereid met behulp van een alchemistisch proces. Alchemie is de kunst van transformatie. Volgens de verhalen hielden alchemisten zich bezig met de transformatie van lood in goud. Symbolisch gezien beschrijft dit de spirituele ontwikkeling van de mens die zijn ego overstijgt en zich zijn ware, essentiële aard herinnert. Alchemie brengt een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang waarin de mens leert de kwaliteiten van zijn ziel volledig tot expressie te brengen.
Door het alchemistische proces dat de plant in de Spagyriek ondergaat, wordt de essentie van de plant gezuiverd.
Het effect van Spagyriek is voor een belangrijk deel gebaseerd op het feit dat de Spagyrische remedie onze eigen essentie zuivert. Daardoor komt in ons wezen op alle niveaus een proces op gang om blokkades en onzuiverheden te transformeren. Symbolisch gezien kunnen we zeggen dat dit proces dient om het huis (ons lichaam) dusdanig op te knappen dat het weer overeenkomt met de blauwdruk van de essentie. Dit proces kan gepaard gaan met een tijdelijke verergering van de klachten waarvoor de Spagyriek gebruikt wordt. Bovendien kunnen onverwerkte herinneringen, emotionele blokkades en beperkende overtuigingen in ons bewustzijn naar boven komen, zodat we ze kunnen overstijgen. Deze gebeurtenissen vormen dus een wezenlijk onderdeel van het effect en dragen bij aan het helings- en ontwikkelingsproces. Door de dosering bij te stellen kan het proces afgestemd worden op de persoonlijke situatie en draagkracht van de cliënt.

Het unieke van Spagyriek is, dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In zo'n persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld de geboortedaum, de naam of een symbolische representatie van een belangrijk thema van de cliënt zijn opgenomen.
Het holistische karakter brengt met zich mee dat Spagyriek vanuit allerlei holistische stromingen benaderd kan worden (zoals numerologie, astrologie, gematria, kaballa, periodiek systeem, de anatomie van chakra's en meridianen, elementenleer, etc.).
Bovendien kan Spagyriek moeiteloos geïntegreerd worden in iedere reguliere of complementaire therapievorm.

De Spagyriek Apotheek is de Nederlandse importeur van het assortiment van de Duits-Zwitserse firma Phylak Sachsen GmbH. Phylak bereidt spagyrische essences volgens de modernste GMP-normen. Spagyriek is vrij van verontreinigingen en toxische bestanddelen en kent geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. De Spagyriek Apotheek is de Nederlandse leverancier van spaygrische essences en complexen.

Spagyriek herstelt de balans in lichaam, geest en ziel.
 

De Spagyriek Apotheek werkt met het assortiment van de Duits-Zwitserse firma Phylak Sachsen. Zij produceren de spagyrische middelen volgens de methode van Dr. Zimpel. Het assortiment bestaat inmiddels uit 100 verschillende essences, en er komen er nog bij, tot een totaal van 118. Zij kunnen gecombineerd worden tot complexen, zodat er een oneindig aantal variaties mogelijk is. Hierdoor kan de behandeling met Spagyriek nauwkeurig worden afgestemd op het individu. De essences zijn genummerd en voorzien van de Latijnse naam van de plant. In praktijk De Witte Waterlelie wordt ook gewerkt met een lijst complexmiddelen die middels ervaring hun werking al hebben aangetoond.
Veiligheid.

Spagyriek bevat 20% alcohol; bij gebruik volgens voorschrift vormt dit in de praktijk geen enkele belemmering. Spagyriek kan veilig en zonder bezwaren gelijktijdig met andere behandelingen toegepast worden. Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met geneesmiddelen en contra-indicaties. Ook bij zwangerschap, borstvoeding en bij kinderen kan Spagyriek voor zover bekend veilig gebruikt worden.

Wanneer men liever geen alcohol binnenkrijgt, (herstellende) alcoholverslaving, alcoholallergie, zwangeren, kinderen of dieren, kan men de druppels bijvoorbeeld in een theeglas doen en daar een beetje kokend water op schenken. Even laten staan, een paar minuten minstens, om de alcohol de gelegenheid te geven om te verdampen en dan sloksgewijs (denk aan het even in de mond houden) opdrinken. Voor baby's, kleine kinderen en dieren, uiteraard dit water verder af laten koelen voor gebruik. Het is ook goed mogelijk de druppels toe te voegen aan een warme hap of melk/papfles. De druppels kunnen echter wel de smaak wat beïnvloeden. De druppels zijn qua reuk en smaak wel aanwezig. De één is daar gevoeliger voor dan de ander. Het is dus soms even zoeken naar welke methode je het best bevalt, maar de alcohol is dus zeker geen belemmering voor gebruik van deze middelen.
Een kijkje in de Spagyriek Apotheek...


Een mooi artikel over de Spagyriek Apotheek kun je HIER lezen.
De Filosofie achter de Alchemitische Plantgeneeskunde

De basis voor de hedendaagse Spagyriek werd door de alchemist Paracelsus (1493 -1541) gelegd.
Paracelsus, was een beroemd, maar tevens controversieel arts en theoloog die zich bezig hield met alchemie en astrologie.
Hij wordt beschouwd als eerste systematische botanicus en tevens gaf hij het element zink zijn naam.

De alchemie zoals we die nu in West-Europa kennen is dus ongeveer 5 eeuwen oud.
Het was voor de Zwitserse arts Paracelsus vanzelfsprekend dat de natuur en haar transformatieproces gebruikt kan worden om dit zelfde proces bij de mens te ondersteunen door de Kosmische krachten, die in de natuur opgesloten liggen.
Paracelsus verdiepte zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte.
Hij stelde de vraag: “Wat zijn de grondbouwstenen waaruit alles is opgebouwd?”

Volgens Paracelsus waren er drie substanties:
Deze substanties moesten niet opgevat worden in de zin van materiële, chemische stoffen, maar eerder van basisprocessen of principes.
  • Sulfur (zwavel); in de alchemie staat zwavel voor het spirituele
  • Mercuur (kwikzilver); in de alchemie staat kwikzilver voor het geestelijke
  • Sal (zout); in de alchemie staat het zout voor de materie (het lichaam)
Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond.
Ziekten zouden worden veroorzaakt door een tekort of een teveel aan een van deze substanties.
De alchemie houdt zich echter bezig met meer dan alleen kruiden.
Ook mineralen en metalen behoren tot haar werkgebied.
Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken voor het herstel van de harmonie bij de mens.
Hij gebruikte zijn inzicht en de alchemistische principes om de in de natuur opgeslagen krachten los te maken.
Hij ontwikkelde op die manier geneesmiddelen vanuit planten.
Deze tak van de alchemie, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van middelen voor de gezondheidszorg noemt men Spagyriek.
De spagyrische middelen werken op het mentale / emotionele, het astrale, het etherische maar ook op het fysieke niveau.
De Spagyriek heft met krachten uit de natuur de blokkades, onevenwichtigheden, tekorten en andere ziekmakende factoren op in de verschillende lichamen van mens en dier.

De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801 – 1879) nam de draad van de inmiddels in onbruik geraakte Spagyriek weer op.
Dr. Zimpel legde met de moderne Spagyriek de brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantengeneeskunde.
De Spagyriek van Phylak Sachsen GmbH wordt volgens de methode van Dr. Zimpel gemaakt.
Op dit ogenblik wordt de oude kennis gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke en computergestuurde controleapparatuur, waardoor de Spagyriek volgens Dr. Zimpel een zeer belangrijke plaats in de plantgeneeskunde inneemt.Het productieproces van de Spagyrische producten.

De productie van Spagyrische extracten volgens de methode van Dr. Zimpel is gebaseerd op drie processen namelijk:
  • Fermentatie
  • Distillatie
  • Calcinatie 
Hierdoor bevatten Spagyrische extracten:
  • De etherische oliën (aromatische stoffen)
  • De planteigen mineraalstoffen en
  • De spoorelementen

De geproduceerde essences uit de kruiden werken op drie niveaus van het menselijk bestaan, om zo gezondheid te realiseren bij ziekte, tekort of andere disharmonie op fysiek, geestelijk of ziel niveau.‘Anderen vertellen en het zelf niet doen, dat is min; 
anderen vertellen maar het zelf ook doen, dat is groots, 
dat is het helemaal.’ 

~Paracelsus~

Ik heb mijn opleiding genoten bij:
Spagyriek Nederland - Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde TM
Ook nascholing volg ik daar
+ de seminars van Dr. Naidu Gopalsamy van Phylak Sachsen.

Voor meer informatie over de Spagyriek Apotheek, klik op deze LINK
Voor meer informatie over de producent Phylak Sachsen, ga naar hun SITE
Bronnen: 
Spagyriek Apotheek,, Marum NL
Spagyriek Nederland