woensdag 3 mei 2017

BloesemtherapieDe energetisch helende kracht van de natuur!


Negatieve gemoedstoestanden halen mensen uit hun levenskracht, zorgen voor verminderde doorstroming van levensenergie op bepaalde gebieden, verminderde of juist te hoge weerstand, etc... waardoor ook invloeden van buitenaf makkelijker hun (negatieve) invloed kunnen laten gelden en ziekten kunnen ontstaan. Bloesemremedies vullen je levenskracht op een bepaald gebied weer aan, helpen opgebouwde blokkades af te breken en je kunt je innerlijke balans herstellen.

Wat zijn bloesemremedies?


Een bloesemremedie is een vloeibaar, door verdunning krachtiger gemaakt, preparaat van de bloemen van een plant of boom.
Dit preparaat bevat de essentie van die bloemen, water en alcohol.
'Bloesemtherapie' en 'bloesemremedie' zijn algemene woorden.
Als je taalkundig de betekenis onderzoekt van deze twee woorden, dan zie je dat dit eigenlijk niet klopt.
Met 'bloesem' wordt in zijn algemeenheid bedoeld 'bloemen van bomen', maar ook bloemen van planten worden gebruikt in de Bloesemtherapie, dus eigenlijk zou je moeten zeggen: 'Bloementherapie'.

De bloemen leveren de (helende) energie.
Het water is de drager van die energie.
De alcohol (brandewijn of cognac, liefst biologisch) dient ter conservering inzake houdbaarheid en ongestoord (door andere energieën) behoud van de toegevoegde bloesemenergie.

In de bloesemtherapie maakt men gebruik van deze bloesemremedies om mensen te ondersteunen in hun genezingsproces van emotionele, psychische en / of fysieke klachten en ziekten.
Bloesemremedies vullen die energie aan die ontbreekt.
Voorbeeld: angst is het ontbreken van moed.
De remedies die betreffende persoon met angst nodig heeft zullen de moed aanvullen.
Heling gebeurt door het toevoegen van ontbrekende of gebrekkig aanwezige energie, maar ook doordat deze energie werkt als een katalysator voor het ontwikkelen van meer Bewust Zijn.
Dat laatste is essentieel voor herstel op de langere termijn.
Daardoor wordt herstel bevordert en de verbinding met de aarde, het Hoger Zelf, de kosmos en onze omgeving verbetert.
Daardoor zal de balans in lichaam, geest en ziel hersteld worden.

De bloesemtherapie maakt geen gebruik van plantbestanddelen, maar alleen van de energie van de bloem.
Dr. Edward Bach, de grondlegger van de bloesemtherapie, ook wel Bach bloesemtherapie genoemd, plukte zijn bloemen nog.
Ook vele anderen die bloesemremedies maken doen dat nog steeds.
Bram Zaalberg van Bloesem Remedies Nederland heeft de buigmethode met veel succes toegepast, waarbij de bloemen niet eens meer geplukt hoeven worden, maar zó gebogen worden dat de bloem in een bol of bakje water hangt.Het maken van de Peer-remedie door Bram Zaalberg


Als hij al hulpmiddelen nodig heeft om de tak of stengel waaraan de bloem zit te buigen, dan gebruikt hij alleen natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld takjes en steentjes om deze te verzwaren en daarmee te buigen.

En soms werkt Moeder Natuur zelf wel een handje mee.
Ikzelf heb een remedie gemaakt van de bloemen van de Bulgaarse Sierui.
In het voren bedacht ik me dat dit knap lastig zou worden als ik die stengels zou moeten buigen, omdat ik bang was dat ze zouden knappen.
Verbazing alom natuurlijk toen bleek dat op het moment dat het tijd was om de remedie daadwerkelijk te maken (zo'n innerlijke drang die ingegeven wordt door 'boven', waar je gewoon niet meer onderuit komt en wat later blijkt via het maken van een horoscoop natuurlijk precies de goede tijd was) er een paar bloemen zelf zó hun stengels bogen dat ik er zó maar bakjes onder hoefde te zetten.
Sommige op een verhoging, anderen niet eens.
Bijzonder hoe Moeder Natuur meewerkt als een remedie gemaakt 'moet' worden.

De buigmethode maakt het plukken en koken van bloemen dus niet meer nodig.
Daardoor spaart men zo de natuur, zeker als het zeldzame soorten betreft.

Als er in een moederessence wel plantbestanddelen te vinden zijn, zoals bij het plukken en daarna koken van de bloemen (bij de winterbloeiers bijvoorbeeld), dan wordt deze voor gebruik zó ver verdund dat die plantbestanddelen via wetenschappelijk onderzoek niet eens meer terug te vinden zijn; men vindt alleen water en alcohol (die welke voor conservering gebruikt is).
Alleen de energie is in het flesje met essences aanwezig.
Het (zelf)helend vermogen wordt gestimuleerd doordat deze energie tekorten aanvult en helpt inzichten te krijgen en veranderingen door te voeren in de onderliggende oorzaak van de klacht of ziekte.
Een bloesemremedie kun je dus zien als een katalysator.
Wie kent niet het fijne gevoel dat bloemen in je omgeving kunnen bieden?
Stel jezelf maar eens voor in een prachtig veld met bloemen...
Iedere bloem heeft een eigen energie, eigen kwaliteiten, die op een bepaald deel van het geheel inspeelt.
Door gebruik te maken van die kwaliteiten kun je die ook in jezelf ontwikkelen.
Mogelijk heb je een voorkeur voor bepaalde bloemen, vind je die mooier en andere minder mooi.
Dat vertelt iets over de energie die jij graag in jezelf aan wilt vullen.
En mocht je allergisch zijn voor bloemen en hun stuifmeel, dan snap ik dat je niet zo blij wordt van dat veld vol bloemen, dan kunnen we op zoek gaan naar de oorzaak daarvan, zodat ook jij van die bloemen kunt gaan genieten.
Reuzenbalsemien (foto: Bob Kropman, Nijmegen)


Ikzelf ben ervan overtuigd dat we in wezen niet eens de bloem zelf nodig hebben om een remedie te maken, daar haar kleur en vorm energetisch al zoveel energie tentoonspreiden, dat wanneer men een goede foto van de bloesem heeft, men in wezen de energie al kan voelen en ermee kan werken.
Denk maar eens aan de krachtige energetische afbeeldingen van mandala's, yantra's, graancirkels, heilige geometrie en Boeddhistische tangka's.
De energie die daarvan uitgaat is zeer krachtig.
Daar werk ik al jaren mee en ik weet dat ook foto's van bloemen diezelfde unieke kracht in zich kunnen dragen.
Toch zullen nog vele mensen baat hebben bij gebruik van de bloesemremedies zoals wij die kennen.
Daarin speelt mee dat ook de etherische oliën (geuren) een eigen trilling en dus helende waarde hebben.

Het innemen van remedies zorgt ervoor dat de hele bloem in het hele lichaam opgenomen kan worden, geïntegreerd raakt, en van daaruit verder de diepte in mag werken.
In mijn workshops waarbij remedies aan de orde komen zal een afstemming op de werking van de remedie centraal staan en zal inname lang niet altijd nodig zijn om de energetische werking te ervaren.


Voor diepere werking kan het dus wel raadzaam zijn een remedie in te nemen of je zou je dagelijks minimaal 4x per dag af moeten stemmen, mediteren, op de betreffende energie.
Wie neemt daar de tijd voor?
Dan zou je leven in het teken staan van herstellen van de balans en zou je geen tijd meer overhouden om nieuwe levenservaringen op te kunnen doen.
Ons leven is onze leerschool, dus dan schieten we ons levensdoel misschien weer voorbij.
Maar goed, het is een keuzemogelijkheid.
Je kunt ook de remedie innemen en één of twee keer per dag de foto van de bloesems voor je neerzetten om erop te mediteren.
Het zal zeker versterkend werken.
Het is aan jou hoe intens je eraan wilt werken om de balans voor jezelf te herstellen.

Niet iedere foto van een bloem is trouwens 'goed' voor gebruik, niet iedere foto heeft de energie van de bloem goed 'gevangen'.
Op deze site maak ik gebruik van foto's die mijns inziens, voor mijn gevoel, de juiste energie te pakken hebben.
Daar waar mogelijk gebruik ik liefst de originele foto's van producenten.
De foto's op deze site zijn dus zeker niet allemaal foto's van eigen hand, want zoals gezegd is het niet makkelijk de energie van de bloem goed te 'vangen' op een foto en tenslotte ben ik geen fotografisch wonder en heb ik bovendien niet alle bloemen tot mijn beschikking om foto's van te maken.
Bloesemtherapie: genezing van kwalen.Dr. Bach heeft uiteindelijk 38 bloesems aangewezen die doeltreffend gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van het genezingsproces.
Deze worden de Bach bloesemremedies genoemd.
Daarnaast zijn er inmiddels meerdere systemen ontstaan, door grotere en kleinere producenten, zodat een nog groter en verfijnder gebied van klachten en ontwikkeling beslagen kan worden en op meerdere gebieden op Aarde gezocht kan worden naar planten.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook Californische en Nederlandse bloesemremedies.
Op het gebied van de Bach bloesems zijn er ook 'nieuwe' therapieën ontwikkeld, zoals die van Dietmar Krämer, bijvoorbeeld in combinatie met etherische oliën, edelstenen, kleuren, klanken en metalen.


In de bloesemtherapie, bij gebruik ter begeleiding van klachten en aandoeningen, is het niet zo dat iedereen met dezelfde klacht dezelfde remedie(s) krijgt voorgeschreven.
De samenstelling van een gebruikersflesje is zeer persoonlijk.
Een voorbeeld: drie mensen hebben hoofdpijn, de één heeft hoofdpijn gekregen vanuit frustratie op zijn werk, leeft daarbij in angst voor baanverlies, de tweede heeft hoofdpijn vanuit een hormonale oorzaak, de derde heeft hoofdpijn gekregen doordat zij steeds met dingen bezig was die ze eigenlijk niet wilde en aan het piekeren is geslagen.
Drie mensen die drie verschillende samenstellingen zullen krijgen, ondanks dat de klacht dezelfde is, hoofdpijn.
Er ligt een andere emotionele en psychische ondergrond als oorzaak voor de klacht.
Bloesemremedies zijn dus niet zomaar druppels tegen een bepaald symptoom en worden op de persoon in kwestie afgestemd.
In werking verschillen zij van bijvoorbeeld reguliere medicijnen, omdat zij geen symptomen bestrijden, maar met de patiënt samenwerken om zichzelf te helen.
Een klacht of ziekte wordt gezien als bondgenoot, niet als vijand die bestreden moet worden.
In wezen zou je dankbaar kunnen zijn voor ieder signaal dat je lichaam afgeeft, aangezien deze je kan helpen een 'beter' mens te worden.


Reguliere medicatie
Nu heb ik niets tegen reguliere medicatie als er snel een oplossing voor een gezondheidsprobleem nodig is, maar ik ben zeker geen voorstander voor langdurig gebruik.
Nu zul je van mij nooit te horen krijgen dat je moet stoppen met reguliere medicatie, nee, integendeel. Ik adviseer je altijd eerst naar een huisarts te gaan met je klachten en een goede diagnose te verkrijgen. Daarnaast adviseer ik ook altijd om vooral serieus in te gaan op adviezen en behandelingen van huisarts dan wel medisch specialist.
Reguliere medicatie kan echter soms hard en agressief werk in het lichaam verrichten, wat bijwerkingen en op tijd van duur schade kan berokkenen. Gebruik van bloesemremedies daarnaast heeft al vaker laten zien dat er minder of geen bijwerkingen zijn en de reguliere medicatie effectiever kan werken waar het voor bedoeld is.
Bloemen bevatten de gehele plantenergie; de combi van vorm, kleur, geur, groeiwijze en habitat zijn uniek voor iedere plant.
Vormen, kleuren en geuren hebben ieder hun eigen energie, dus de specifieke combi is voor iedere bloem uniek.
Steeds meer mensen zijn zeer gevoelig voor de 'harde' reguliere aanpak middels medicatie en hebben meer baat bij een aanpak die aansluit bij hun natuur.
Bloesemremedies mogen naast iedere andere vorm van therapie of medicatie gebruikt worden.
Zij zal alleen maar versterkend en positief werken, niet tegenwerken.


Preventie
Een vroege signalering van vastgehouden emoties en negatief werkende gedachtenpatronen zou het uiten van geestelijke en lichamelijke problemen met de gezondheid kunnen voorkomen (een aantal ziekten en aandoeningen daargelaten, hoewel je ook die esoterisch zou kunnen duiden).
Men is gebaat bij een gezonde leefwijze in harmonie met de natuur en de eigen aard.
Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Een vroege signalering van verstoringen in de balans, goed kijken naar de eigen emoties en contact onderhouden met het Hoger Zelf, luisteren naar de intuïtie is daarvoor van essentieel belang. Bewust Zijn! Bloesemremedies hebben trouwens de fijne werking dat het contact met het Hoger Zelf verbeterd wordt, sommigen zijn daar zelfs speciaal op gericht.
Overigens zijn ziekten mijns inziens over het algemeen geen 'kwade' zaken die bestreden moeten worden. We kunnen ze benutten om ons Bewust Zijn te oefenen. Het zijn signalen dat er iets in je leven aandacht nodig heeft om (weer) in balans te komen. In die zin zijn ziekten onze bondgenoten op het spirituele pad.


Persoonlijke (spirituele) ontwikkeling
Gezien hun werking zijn bloesemremedies ook zeer goed toepasbaar in het stimuleren van de persoonlijke (spirituele) ontwikkeling, dus ook als je helemaal geen klachten hebt!
Iedere remedie helpt je bij het ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten.
Deze remedies hebben door jarenlange ervaring laten zien de mens te kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van Bewust Zijn, waardoor men hulp ervaart, een duwtje in de rug, bij het (zelf) genezen van klachten, verwerken van emoties en trauma's, weer 'heel' worden en een spirituele ontwikkeling.
De grondlegger van de Bloesemtherapie


Grondlegger van de bloesemtherapie is dr. Edward Bach (1886-1936), die naast zijn vertrouwen in de doeltreffendheid van de traditionele geneeskunde, geloofde in het bestaan van natuurlijke geneesmiddelen middels het principe 'het gelijke geneest het gelijke' en was daarom ook homeopaat. 
Ondanks dat hij zelf baanbrekend werk verricht had op het gebied van homeopathische nosodes (gebruik makend van de ziekmakers zelf), die geïnjecteerd werden, was hij voor een zachtaardige aanpak zonder naalden. 
Intuïtief wist hij welke kwalen genezen konden worden door de verschillende planten. 
Bepaalde eigenschappen van planten herkende hij als wat nodig was voor zijn patiënten en hij wist intuïtief dat deze planten een bepaalde energie in zich dragen die zijn patiënten tekort kwamen. 
Hij zag dat aan ziekten bepaalde negatieve emoties ten grondslag lagen. 
Wanneer deze emoties verwerkt werden, kon de ziekte verdwijnen, de reden voor dit signaal was niet meer nodig. 
Wanneer angst aan een bepaalde ziekte ten grondslag lag, was de ontbrekende moed de sleutel. 
Een bloesem die kon helpen om moed te ontwikkelen, kon de betreffende patiënt van zijn ziekte afhelpen. 
Belangrijk is dus te ontdekken welke emoties ten grondslag liggen aan het ontstaan van een ziekte. 
Dit kun je achterhalen door in gesprek te gaan met jezelf of je cliënt en voor mij persoonlijk zijn de boeken van Rüdiger Dahlke en het boek van Christiane Beerlandt 'De Sleutel tot Zelf-Bevrijding' en mijn eigen intuïtie hierin ook al vaak een grote hulp geweest, want niet iedere cliënt heeft duidelijk kijk op de eigen emoties, is overweldigd door de grote hoeveelheid emoties of kan zich daarin niet uiten. 
De kennis van dr. Bach breidde zich steeds meer uit. Vooral de zachtaardigheid en eenvoud van deze methode sprak hem erg aan. 
Hij zag de bloesemremedies als een gift van God, die zonder tussenkomst van wetenschap of uitgebreide kennis gebruikt kunnen worden door iedereen.

Hij wist intuïtief dat de dauw die op de bloemen lag, de helende krachten van de plant absorbeerde. 

Deze dauw verzamelde hij als medicijn voor zijn patiënten. 
Door de grote vraag, die het aanbod oversteeg, bedacht dr. Bach een manier om zelf geneeskrachtige 'dauw' te maken. 
Daartoe liet hij vers geplukte bloemen een tijdje drijven op zuiver bronwater in stralend zonlicht. 
Voor bloemen die alleen geplukt konden worden in de donkerdere tijd van het jaar, veelal de bloemen die groeiden aan de houtige soorten planten en bomen, gebruikte hij de kookmethode. 
Het zo verkregen vocht geeft na een bepaalde verdunning hetzelfde resultaat als de natuurlijke dauw.

Deze methode van klaarmaken is nauwkeurig door dr. Bach beschreven en wordt nog steeds zo gehanteerd door vele bloesemremedie-makers. 

Daarbij houdt men bijvoorbeeld ook rekening met de plaats waar de planten groeien, zonder allerlei verontreinigende invloeden en mogen niet alle bloemen van één plant ineens geplukt worden, zodat het plantenleven zo min mogelijk verstoord wordt. 
Deze verstoringen en verontreinigingen zouden invloed kunnen hebben op de energie van de plant. Bekend is dat planten reageren op omgevingsfactoren, net als ieder levend wezen. 
Doelstelling in de productie is dan ook dat de planten zo zuiver mogelijk zijn.Bach ontwikkelde begin 20e eeuw een 38-tal bloesemremedies.
Deze bloesemremedies zijn in wezen alles overkoepelend qua aanpak van zeer diverse problemen. Bach heeft zelf dan ook eens gezegd dat er na hem nog mensen zullen komen die andere bloesemremedies gaan maken, maar dat dat volledig overbodig is, omdat zijn remedies alles-overkoepelend zijn.
Toch ben ik het daar niet helemaal mee eens, hoewel zijn remedies prachtig zijn (ook in combi met andere remedies).
Met zijn overkoepelende remedies pakt hij bepaalde problemen zodanig algemeen aan dat onderliggende, nog in het onbewuste schuilende klachten, de kop op kunnen steken om 'meebehandeld' te worden.
Dat is natuurlijk mooi meegenomen, zou je kunnen zeggen, maar de vraag is, of dat op dat moment wenselijk is.
Vooral hooggevoelige mensen en nieuwetijdskinderen kunnen daar last van hebben.
Ik zelf denk dat Bach nog niet helemaal ingespeeld was op die groep mensen terwijl hij zelf zo hooggevoelig was, hij had het overzicht nog niet, maar heeft wel prachtig baanbrekend werk verricht voor het ontstaan van de moderne Bloesemtherapie.

Voorbeeld: Mimulus wordt gegeven bij angsten die men specifiek kan benoemen. 'Ik ben bang voor...'.
Stel je neemt Mimulus om van je hoogtevrees af te komen (let wel: niet iedereen heeft Mimulus nodig om van zijn/haar hoogtevrees af te komen!) en er komt opeens een heel andere angst naar voren, die je voorheen helemaal niet had...
Deze nieuwe angstgevoelens kunnen zelfs voortkomen vanuit vorige incarnaties en opgebouwd karma dan wel familiaire aanleg.
Of Agrimony, dat gegeven kan worden aan mensen die hun zorgen en klachten steeds verbergen onder een masker van vrolijkheid, jolijt en onbezorgdheid.
Het hooghouden van zo'n masker is zeer vermoeiend en kan op den duur behoorlijke problemen veroorzaken.
Agrimony kan dan behoorlijk heftig zijn voor iemand die opeens blootgesteld kan worden aan allerlei confrontaties met eigen denkwijzen.
Soms is het handig om dan eerst met een andere remedie te beginnen, om te zorgen dat de persoon in kwestie deze openbaring gedoseerd dan wel stap voor stap aangereikt krijgt.

Na de productie van Bach remedies door Bach zelf zijn er in de algemene ontwikkeling en evolutie van de mens nog behoorlijke stappen gezet en spreken we nu van een 'Nieuwe Tijd'.
De stappen in bewustzijnsontwikkeling die nu gezet worden zijn van dusdanige aard dat deze aparte aandacht behoeven.
Er zijn dan ook diverse 'Nieuwetijdsremedies' geproduceerd.

Bach heeft dus navolging gekregen in het produceren van bloesemremedies.
De vele nieuwe inzichten hebben geleid tot nieuwe systemen, maar ook tot een uitgebreider gebruik van de Bach bloesemremedies.

In praktijk De Witte Waterlelie wordt gebruikt gemaakt van diverse systemen:
  • Bach bloesemremedies, 
  • FES Californische bloesemsysteem van Patricia Kaminski en Richard Katz, 
  • Nederlandse Bloesem Remedies van Bram en Inske Zaalberg,
  • Alaska edelsteenremedies van Steve Johnson,
  • Alaska bloesemremedies van Steve Johnson,
  • Alaska omgevingsremedies van Steve Johnson,
  • Yana Chakraremedies van Carla Baas, 
  • Chalice Well Essences, 
  • Chalice Well Essences - Wheel of Life,
  • PHI Graancirkel Remedies.
Daarnaast zijn er door mijzelf een aantal essences gemaakt die nog in een experimentele fase verkeren.
Bloesemremedies en meer...


Zoals je in bovenstaand rijtje misschien al hebt kunnen ontdekken, zijn er ook remedies gemaakt van edelstenen, krachtplaatsen, etc.
Behalve bloesemremedies maakt de bloesemtherapie dus ook gebruik van andere energieën.

Wat maakt een remedie dan behorend tot de bloesemtherapie?
Wanneer er sprake is van overdracht van helende energie op water, welke volgens een bepaalde verhouding verdund is en daarvan druppelsgewijs ingenomen kunnen worden, kun je spreken van remedies binnen de bloesemtherapie.
Deze remedies kunnen ook op andere manieren voor je werken, waarover later meer.
Hoe kan energie helen?


In bloesemremedies en in andere in de bloesemtherapie gebruikte remedies zul je, zoals al eerder vermeld, geen fysieke bestanddelen aantreffen.
Maar hoe kunnen deze middelen dan werken?

Ik vertel je eerst iets over water.
Water is een substantie die van nature voorkomt op Aarde en nooit meer of minder wordt, alleen kan 'reizen' en van vorm veranderen.
Wij zelf bestaan ook voor een groot deel uit water.
De Japanner Masaru Emoto heeft in zijn leven zeer aannemelijk gemaakt dat water zeer beïnvloedbaar is en een geheugen heeft.
Wanneer water blootgesteld wordt aan bedreigende omstandigheden zal datzelfde water in bevroren toestand geen mooie ijskristallen laten zien, zoals we die zouden verwachten (6-puntig/kantig), maar kristallen die duidelijk minder aantrekkelijk van vorm of kleur zijn.
Wanneer water blootgesteld wordt aan prettige omstandigheden zal datzelfde water in bevroren toestand zeer mooie ijskristallen in mooie patronen en van een mooie helderheid laten zien.
Ook kun je water bijvoorbeeld gedachtenkracht meegeven, door bijvoorbeeld een etiket met het woord 'liefde' erop te plakken, of een ander woord.
Water is dus zeer beïnvloedbaar.
Ook de smaak van het water kan erdoor veranderen.


En niet alleen gedachtenkracht kan water beïnvloeden.
Tijdens onze reis door zuidelijk Engeland in de zomer van 2013, heb ik dit fenomeen eens nader onderzocht en anderen in deze ervaring laten delen.
Proef maar eens water uit een drinkflesje vóór je een krachtplaats of graancirkel bezoekt en erna.
Het water is van smaak veranderd!
Het is zachter en/of er kan bijvoorbeeld sprake zijn van toevoeging van smaak, afhankelijk van de plaats waar je geweest bent.

De werking van de bloesemtherapie is gebaseerd op energietrillingen.
Alles heeft een bepaalde energie, in een bepaalde trilling.
Om van een specifieke klacht (het verminderd aanwezig zijn in lichaam, geest en/of ziel van een bepaalde energie) te genezen hebben we een daar ook specifieke energie voor nodig.
Dr. Emoto en inmiddels wel meer onderzoekers, hebben aangetoond dat wanneer je energie (van welke vorm dan ook, want niet alleen gedachtenkracht, maar ook kleuren, vormen (Flower of Life) en edelstenen, etc.) toevoegt aan water, dit water die betreffende energie opneemt.
Aangezien wij mensen voor het overgrote deel uit water bestaan, zal het toevoegen van een bepaalde energie aan water dat we drinken of in druppels tot ons nemen zorgen voor overname door het water in ons lichaam.
Daardoor vullen we in wezen de energie aan die we nodig hebben voor herstel.
Het is derhalve raadzaam zorgvuldig om te gaan met energieën die je niet nodig hebt, dan wel je op negatieve wijze beïnvloeden.


Soms zeggen mensen wel eens dat er sprake is van een placebo-effect.
En mogelijk zit daar zelfs een kern van waarheid in, omdat we eigenlijk zelfs genoeg hebben aan de gedachte dat een bepaalde energie ons kan helpen genezen.
Een gedachte is namelijk ook energie!
Ook dat heeft Emoto aangetoond.
Maar vaak is het toch prettig om de energie zelf in de vorm van druppelinname in het lichaam te brengen om de stap naar heling te kunnen zetten.
Door de energie in het lichaam te brengen integreert het namelijk veel beter in het hele systeem.
Veel mensen zijn tegenwoordig hooggevoelig en hebben vaak veel en veel minder stimulans tot heling nodig dan de zeer heftig indringende energieën van reguliere medicatie.
Sommige gevoelige mensen hebben er voldoende aan de energie bij zich te dragen, net zoals mensen een edelsteen voor zijn werking om de nek aan een koordje dragen.
Ik maak dan ook wel hangertjes klaar die je gewoon om je nek kunt dragen, of je houdt het gebruikersflesje gewoon in je broekzak.
Bloesemtherapie remedies kun je ook toevoegen aan badwater, crèmes, etc.
Ik geef mijn cliënten daartoe op de persoon afgestemde adviezen.
Ook kinderen en huisdieren reageren over het algemeen bijzonder goed op bloesemtherapie.

Soms merk je niet écht dat het werkt... 
Doet het dan ook niets?
Bloesemtherapie doet altijd wat.
Bloesemtherapie remedies zijn katalysatoren en zullen je aanzetten tot heling en bewustwording, al zal een resultaat soms wat langer op zich laten wachten.

Maar hoe werkt dat dan?
Stel je hebt je arm of been gebroken.
Opeens lijkt het net of er veel meer mensen dan normaal met een gebroken arm of been rondlopen.
Of je bent zwanger en ziet ineens heel wat andere moeders in spé of ouders achter een kinderwagen lopen.
Je relatie is net verbroken en je ziet opeens overal gelukkige stelletjes.
Die waren er voorheen ook, alleen jouw aandacht ging daar toen niet naar uit.
Zo is het ook met jouw bewustzijnsontwikkeling.
Daar waar jij je aandacht naartoe leidt, of jij dat nu zelf doet, een leraar, therapeut of een bloesemremedie, dat krijgt de kans zich te ontwikkelen.
Het was er voorheen al, maar (nog) niet in jouw bewustzijn.
Bloesemtherapie remedies helpen je dus je aandacht te richten, zij zijn katalysatoren.
En dat niet alleen... ze helpen je weer of beter contact te leggen met je Hoger Zelf, dat deel van je Ziel dat bij de conceptie, de indaling van de Ziel in je mensenlichaam, achter is gebleven in de Lichtwereld.
Door daar effectief gebruik van te maken op dat bepaald gebied, waarop de betreffende remedie werkt, kunnen we ons Bewust Zijn vergroten en tot diepe inzichten komen.

Wanneer je binnen 2 x 4 weken nog helemaal niets merkt, dan is het wellicht zinvol om eens te gaan kijken of er misschien eerst een andere samenstelling nodig is, die dan ook eerst iets aanpakt wat de heling in de weg staat.
Vooral wanneer bloesemremedies op hun beschrijving gekozen worden, kan dit het geval zijn.
Intuïtieve keuzes zijn vaak beter afgestemd, dan verstandelijk gekozen remedies.
Ik zal naast een verstandelijk gekozen remedie dan ook vaak juist een intuïtief gekozen remedie inzetten om de keuze te ondersteunen.
Is een bepaalde energie eigenlijk niet nodig, dan zal de bloesemremedie ook niets te doen hebben, je kunt dus ook niet overdoseren.
Feit is wel dat cliënten soms niets merken, maar dat uit een goed vraaggesprek toch blijkt dat er veranderingen plaatsgevonden hebben.
Mensen zijn bijvoorbeeld dingen anders gaan doen, dingen die mogelijk niet meteen effect hebben op de hulpvraag, maar wel een aanzet geven tot heling of juist anderen in hun omgeving merken de veranderingen wel op.
Een evaluatie onder begeleiding van je bloesemtherapeut kan dus heel zinvol zijn.

Als we het hebben over gedachten die energie zijn en kunnen helen, dan komen we bij een extra insteek die ik vaak maak naast de bloesemremedies: de MIR-Methode en het gebruik van affirmaties.
Het gebruik van bloesemremedies ondersteun ik daar altijd graag mee.
Hoe deze combi precies werkt, daarvoor moet je toch écht even een afspraak maken. Het voert te ver om dit hier allemaal uit te leggen. Ik heb zelf aan den lijve ervaren en vele cliënten met mij, dat deze combi helemaal super werkt.

Een video met Bram Zaalberg van Bloesem Remedies Nederland vind je wellicht interessant (ikzelf heb de HBO Bloesemtherapie opleiding bij Bram gevolgd):