donderdag 14 april 2016

Overzicht en Inzicht: Numerologie en Astrologie
De Adelaar:
symbool van het hebben van overzicht en
tegelijkertijd oog voor details (inzicht).

Numerologie en Astrologie hebben alles te maken met zingeving van het leven.
In wezen zijn Numerologie en Astrologie de esoterische aanvulling van de Wiskunde en de Astronomie.
Wiskunde en Astronomie beschrijven de door de fysieke zintuigen ervaren wereld. Wiskunde beschrijft de kwantitatieve waarde van getallen, Numerologie beschrijft de kwaliteit van de getallen. Astronomie bestudeert en beschrijft de fysiek waarneembare wereld buiten de atmosfeer van de Aarde. Astrologie beschrijft de kwalitatieve weerslag die we daarmee kunnen herkennen op de Aarde en alle daarop levende wezens.
Numerologie en Astrologie zijn gebaseerd op het gegeven dat alles in het leven in bepaalde zich herhalende perioden onder te verdelen is, net als de beweging van sterren en planeten in de kosmos. 'Zo boven, zo beneden.' Kennen we de kosmische beweging, dan kennen we de Aardse bewegingen.
Numerologie en Astrologie lenen zich dan ook uitstekend om de aard van levende wezens te duiden, om hun kwaliteiten te leren kennen en hun mogelijkheden tot transformatie.
In de workshops wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt om bijvoorbeeld de levenslessen die iemand te leren heeft in dit leven te leren kennen. Het Levensdoel Systeem van Dan Millman biedt daartoe nog een extra verdieping.

Je kunt het misschien zo zien: door middel van Numerologie en Astrologie krijg je een kijkje in de rugzak die je meegekregen hebt op reis door het leven hier op Aarde. In die rugzak zitten alle benodigde zaken die voor jou in dit leven noodzakelijk zijn: informatie over je kwaliteiten, je leerpunten, maar ook over je karma (dat wat je meebrengt uit vorige levens) en ja, zelfs over de toekomst, hoewel ik nog steeds van mening ben dat je daar heel voorzichtig mee moet omspringen, omdat er nog altijd zoiets bestaat als de eigen vrije wil en jij zelf de loop van je leven bepaalt.
Inzicht in de inhoud van je rugzak kan je helpen in het oplossen van problemen die je in je leven ervaart, helpen je in het aangaan van de uitdagingen op je levenspad.


Een mooie combinatie kan bijvoorbeeld gemaakt worden tussen Astrologie en Bloesemtherapie, waarbij de bloesemremedies je kunnen ondersteunen in thema's die in jouw horoscoop naar voren komen en voor jou persoonlijk spelen op dit moment.